Kariera

SPIE Building Solutions

 

Jesteśmy SPIE

Zespół SPIE Building Solutions liczy obecnie ponad 600 osób, w tym specjalistów w obsłudze technicznej budynków oraz w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji. O naszych pracowników dbamy zapewniając im szereg benefitów pozapłacowych jak m.in. opieka medyczna dla Pracownika, partnera i rodziny, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, wydarzeń kulturalnych czy możliwość korzystania z karty Multisport na preferencyjnych warunkach.

Przede wszystkim współpraca

Usługi Facility Management integrują różne specjalności, a to wymaga od naszych pracowników bardzo ścisłej współpracy, nieustannej wymiany informacji, dzielenia się wiedzą, solidarnej postawy.  Również chcąc wyprzedzać rynek w dostarczaniu najlepszych rozwiązań w zakresie uruchamiania systemów budynkowych, musimy wspierać ciągły dialog między pracownikami w celu poszerzania know-how.

U naszych pracowników cenimy zaangażowanie oraz nieustanną chęć podnoszenia kwalifikacji. Inwestujemy w ich rozwój poprzez finansowanie i współfinansowanie studiów i szkoleń. Efektywność, zarówno w biznesie FM, jak i w biznesie wykonawczym, zapewnia nam wiedza i umiejętności techniczne w połączeniu z kompetencjami interpersonalnymi. Na równi stawiamy kompetencje techniczne z kompetencjami miękkimi, ponieważ chcemy budować organizację dostosowaną do klienta, a także pracować w kulturze współpracy i otwartej komunikacji.

 

DOFINANSOWANIE DO KARTY MULTI SPORT PLUS

UMOWA O PRACĘ OD PIERWSZEGO DNIA

NOWOCZESNE NARZĘDZIA PRACY

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

WCZASY POD GRUSZĄ

DOFINANSOWANIE DO ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

DOFINANSOWANIE DO WYDARZEŃ KULTURALNYCH

PREMIE ZA POLECENIA PRACOWNICZE

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA