Serwisy specjalistyczne

SPIE Building Solutions

Opiekujemy się nieruchomościami w kompleksowy sposób. Naszym głównym celem jest absolutna dbałość o bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Mamy świadomość, że nie bylibyśmy w stanie realizować tego założenia bez świadczenia specjalistycznych usług serwisowych.

Do serwisowania instalacji i urządzeń stosowanych w budynkach podchodzimy z należytą precyzją. Tym samym dajemy Klientom pewność, że ich nieruchomości będą osiągały najwyższą efektywność.

Ryzyko wystąpienia awarii ograniczamy do minimum, ponieważ dbamy o odpowiednią profilaktykę techniczną obiektów – dokonujemy systematycznych przeglądów, napraw i prac konserwacyjnych. Jeśli pomimo tego dojdzie do usterki, niezwłocznie ją usuwamy. Jesteśmy w stanie reagować natychmiast, ponieważ dysponujemy własnym zespołem serwisowym, w którego składzie znajdują się wyłącznie wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy techniczni.

Dlaczego warto wybrać SPIE Building Solutions?

 • gwarantujemy konserwacje i przeglądy okresowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz wymaganiami producentów,
 • prowadzimy kompleksowe modernizacje instalacji,
 • wykonujemy specjalistyczne pomiary,
 • oferujemy wsparcie w zakresie odbiorów instalacji,
 • przeprowadzamy audyty oraz konsultacje,
 • oferujemy doraźną pomoc w przypadku awarii.

Obsługę serwisową prowadzimy na terenie całej Polski. Dla wygody Klientów oferujemy infolinię działającą w trybie całodobowym, a także indywidualnie ustalane czasy reakcji.

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach: serwis urządzeń HVAC, serwis gazowy, serwis mobilny, serwis niskoprądowy, serwis systemów gaszenia. Każdy z nich szczegółowo opisujemy poniżej.

Serwis HVAC

Serwis chłodniczy

Instalacje HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) odpowiadają w budynkach za ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. Nie ma dziś na rynku nieruchomości biurowej, przemysłowej, handlowej czy użyteczności publicznej, która nie posiadałaby urządzeń HVAC regulujących komfort termiczny obiektów oraz utrzymujących jakość powietrza we wnętrzach na odpowiednio wysokim poziomie.

Profesjonalnie zajmujemy się utrzymaniem instalacji HVAC. Dbamy, aby pracowały maksymalnie wydajnie oraz bezawaryjnie. Dzięki temu pomagamy Klientom optymalizować koszty użytkowania budynków.

Do naszych obowiązków należą:

 • przeglądy, naprawy, konserwacje i regulacje instalacji HVAC,
 • modernizacje, ekspertyzy i inwentaryzacje urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych - od najmniejszych klimatyzatorów typu split i multisplit po klimatyzację precyzyjną oraz agregaty wody lodowej, skraplające czy pompy ciepła,
 • ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
 • kontrola szczelności instalacji chłodniczych – wykonujemy próby azotowe lub kontrolę szczelności metodą bezpośrednią,
 • cykliczna kontrola ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pomiary natężenia przepływu w systemach wentylacyjnych,
 • certyfikowana instalacja, konserwacja i serwisowanie urządzeń napełnionych F-gazem lub substancją kontrolowaną (zubożającą warstwę ozonową),
 • dozór i eksploatacja urządzeń na podstawie uprawnień wydanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Posiadamy F-gazowy certyfikat przedsiębiorcy, który uprawnia nas do instalowania, konserwacji oraz serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, napełnionych F-gazem lub substancją kontrolowaną (zubożającą warstwę ozonową). Posiadamy także uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, urządzeń chłodniczych i grzewczych o mocy powyżej 50 kW, sprężarek, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, instalacji i urządzeń gazowych powyżej 5 kPa. Nasze samochody serwisowe wyposażone są w zestaw narzędzi oraz podstawowy zestaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Dzięki temu czas usuwania awarii skracamy do minimum.

Serwis gazowy

Awaria instalacji gazowych to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla użytkowników nieruchomości. Dlatego kwestiom bezpieczeństwa nadajemy najwyższy priorytet. Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz komplet niezbędnych uprawnień dotyczących eksploatacji i dozoru – w pełnym zakresie ciśnień. Przejmujemy na siebie całość zadań związanych z kompleksowym serwisem gazowym.

Do naszych obowiązków należą:

 • budowa, przegląd, naprawa, modernizacja i regulacja: stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz punktów redukcyjnych, kotłowni gazowych i olejowych, nagrzewnic gazowych i promienników, układów grzewczych, systemów detekcji gazu, instalacji gazowych,
 • kalibracja detektorów gazu Pro-service, Atest-Gaz, Gazex i Exgaz,
 • legalizacja gazomierzy, wodomierzy i ciepłomierzy, a także naprawy układów pomiarowych,
 • pomiary systemów różnicowania ciśnień na klatkach schodowych i w szybach windowych oraz pomiary wydajności systemów oddymiania,
 • badanie i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania,
 • chemiczne czyszczenie wymienników wodnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.
 • przeglądy, serwis oraz naprawa kotłowni olejowych
Serwis Multitechniczny

Kierujemy się zasadą dostępności i elastycznie dopasowujemy się do potrzeb Klientów. Posiadamy rozległą sieć oddziałów serwisowych, która pozwala nam wspierać właścicieli, zarządców budynków i zespoły techniczne również w tych nieruchomościach, którymi nie opiekujemy się na co dzień.

Serwis mobilny SPIE Building Solutions to gwarancja obsługi dojazdowej każdego dnia i przez całą dobę!

Świadczymy następujące usługi:

 • pomiary elektryczne (rozdzielni elektrycznych, okresowe, odbiorcze i stacji transformatorowych),
 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego, termowizyjne i termograficzne,
 • analiza parametrów sieci zasilającej,
 • naprawa i modernizacja instalacji wentylacyjnych,
 • naprawa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • pomoc w modernizacji i doborze oświetlenia LED,
 • przeglądy i naprawy automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR).
Serwis niskoprądowy

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie konserwacji i serwisowania instalacji niskoprądowych. Nasze usługi obejmują także realizację inwestycji - wykonywanie nowych lub modernizację istniejących instalacji w zakresie: projektowania, kosztorysowania, wykonawstwa wraz z uruchomieniem dostarczanych rozwiązań, a także obsługę serwisową po zakończeniu inwestycji.

Usługami serwisowymi obejmujemy:

 • systemy ochrony przeciwpożarowej (systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oddymianie,
 • oświetlenie ewakuacyjne),
 • systemy kontroli i nadzoru (systemy kontroli dostępu, telewizję dozorową, systemy sygnalizacji alarmu włamania i napadu, domofony, systemy przyzywowe oraz parkingowe),
 • systemy automatyki (Building Management System, zdalne odczytywanie wskazań liczników mediów),
 • systemy antykradzieżowe,
 • systemy detekcji gazów.
Fit out

Fit Out to adaptacja i aranżacja przestrzeni służącej do pracy. Mamy świadomość, jak ważne jest prawidłowe dopasowanie powierzchni do charakteru działalności biznesowej. To istotne z punktu widzenia właścicieli i zarządców nieruchomości, którym dobrze zaplanowany i wykonany projekt Fit Out gwarantuje podniesienie wartości obiektu. Organizacja przestrzeni służy również najemcom, ich pracownikom oraz wszystkim użytkownikom budynków. Znamy ich oczekiwania i wiemy, że chcą  funkcjonować w bezpiecznych, w pełni komfortowych i nowoczesnych warunkach.

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów Fit Out. W naszej ofercie znajdują się działania polegające na kompleksowym dostosowaniu powierzchni do specyfiki biznesu. Specjalizujemy się w realizacjach prowadzonych w obiektach biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej. Wspieramy Klientów na początkowym etapie tworzenia koncepcji, nadzorujemy proces realizacji i odpowiadamy za oddanie powierzchni do użytkowania.

Dlaczego warto wybrać SPIE Building Solutions?

 • mamy wieloletnie doświadczenie, poparte przynależnością do międzynarodowych struktur SPIE,tworzymy
 • zoptymalizowane pod względem użyteczności i prawidłowo rozplanowane wnętrza,
 • efektywnie dostosowujemy przestrzeń do zastanych warunków technicznych,
 • gwarantujemy komfort i bezpieczeństwo użytkowania powierzchni,
 • każdy projekt traktujemy indywidualnie, działamy nieszablonowo,
 • projekty realizujemy kompleksowo w formule in-house – mamy własnych specjalistów, którzy gwarantują najwyższy standard i elastyczność działania.

Poniżej znajdują się informacje na temat czterech dostępnych w SPIE Building Solutions usług z zakresu Fit Out:  projektów space plan, projektów wnętrz, prac wykończeniowych i prac modernizacyjnych. Na ich podstawie Klienci mogą elastycznie komponować zakres współpracy z nami.

Proponujemy wykorzystanie dotychczas użytkowanej przestrzeni w nowy, bardziej efektywny sposób. Przyczyni się to do poprawy zadowolenia i wydajności pracowników działających w zespole. Pozwoli również wprowadzić do przestrzeni nowe funkcjonalności i zagospodarować niewykorzystane dotychczas miejsce.

W projektach uwzględniamy zarówno strukturę organizacji, jak i interakcje zachodzące pomiędzy działami firmy i jej pracownikami. Dbamy o dopasowanie przestrzeni do wewnętrznych wymogów Klienta: społecznych, kulturowych i organizacyjnych. 

Opracowywane w SPIE Building Solutions projekty architektoniczne i wizualizacje obejmują:

 • analizę potrzeb biznesowych,
 • przygotowanie propozycji opartych o tę analizę i prezentujących rekomendacje rozwiązań do wdrożenia w przyszłości,
 • prowadzenie kompleksowych inwentaryzacji i ekspertyz technicznych,
 • stworzenie projektu wykonawczego na podstawie zaakceptowanych przez Klienta propozycji.

Interpretujemy potrzeby i wizje Klientów. Realizujemy nowe i ulepszamy istniejące przestrzenie. Naszym projektantom przyświeca jeden cel: opracować maksymalnie zindywidualizowany projekt. Współpracujemy z Klientami w uzgodnieniu nawet najdrobniejszych detali. Przedstawiamy swoje stanowisko, ale po partnersku opiniujemy wszystkie trafiające do nas pomysły.

Klientom gwarantujemy:

 • konsultacje i rekomendacje dotyczące doboru materiałów wykończeniowych i oświetlenia,
 • wsparcie w doborze wyposażenia wnętrz, m.in. mebli i sprzętów elektronicznych,
 • opracowanie szczegółowych projektów wnętrz i dokumentacji wykonawczej,
 • pośrednictwo w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • pełen outsourcing działań na etapie realizacji projektu - niezależnie od branży i charakteru projektowanej przestrzeni

Świadczymy kompleksowe usługi wykończeniowe. Ufamy umiejętnościom naszych specjalistów i dajemy gwarancję realizacji projektu w sposób adekwatny do założeń oraz zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni po zakończeniu prac. Bogate doświadczenie i kompleksowa specjalizacja w branży nieruchomości pozwalają nam zająć się każdym elementem pracy nad wnętrzem – w tym projektowaniem i realizacją instalacji niskoprądowych i teletechnicznych (m.in. systemów bezpieczeństwa pożarowego, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego).

W zależności od wymagań Klienta przejmujemy na siebie:

 • wykonawstwo aranżacji / rearanżacji pomieszczeń w zakresie: podłóg i ścian, przeszkleń, sufitów podwieszanych, montażu oświetlenia, prac dekoratorskich, wyposażenia pomieszczeń w meble itp.,
 • wykonawstwo instalacji precyzyjnie dopasowanych do danego projektu: elektrycznych, HVAC, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych oraz systemów bezpieczeństwa.

Dostarczamy Klientom szyte na miarę rozwiązania w zakresie renowacji przestrzeni, modernizacji instalacji oraz rearanżacji funkcjonalnych. Wszelkie działania prowadzimy w oparciu o rozległą wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i Facility Management. Korzystamy z najnowocześniejszych dostępnych na rynku rozwiązań. Gwarantujemy przygotowanie bezpiecznego, sprzyjającego wydajnemu działaniu miejsca pracy, które będzie w pełni dopasowane do zmieniających się potrzeb pracowników oraz uwarunkowań współczesnych miejsc pracy.

Serwis systemów gaszenia

Ochrona przeciwpożarowa to jeden z filarów działalności SPIE Building Solutions. Oferujemy pełną obsługę w zakresie konsultacji, projektowania, instalacji i uruchamiania systemów gaszeniowych, o których szczegółowo można przeczytać na tej stronie. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponadto wyspecjalizowany w tym obszarze zespół serwisowy.

Gwarantujemy przejęcie na siebie zadań związanych z przeglądem, modernizacją oraz konserwacją następujących systemów:

 • gaszenia wodą (systemy tryskaczowe czy zraszaczowe, hydranty),
 • gaszenia pianą,
 • gaszenia gazem (FM200, NOVEC, INERGEN, CO2),
 • gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną (AQUASYS)