Absolwenci

SPIE Building Solutions
Profesjonalisci

Dajemy możliwość zdobywania doświadczenia absolwentom szkół średnich oraz wyższych technicznych, w szczególności na kierunkach: elektryka, inżynieria sanitarna, automatyka i  pochodnych.  Stawiamy na osoby z dużą wiedzą teoretyczną, ciekawością poznawczą oraz gotowością do poszerzania swoich kompetencji w zakresie obsługi i uruchamiania wszelkich instalacji budynkowych.

Możesz skorzystać z różnych ścieżek rozwoju w SPIE Building Solutions. Każda z nich pozwoli Ci rozwinąć się zarówno w zakresie technicznym, jak i interpersonalnym.

Jedna ze ścieżek rozpoczyna się od pracy w obsługiwanym obiekcie, gdzie jako Technik Serwisu poznasz obsługę wszystkich instalacji budynkowych. Doświadczenie praktyczne w pracy z instalacjami przygotowuje do pełnienia funkcji Lidera Obiektu, a następnie Kierownika Technicznego Obiektu.

Możesz również rozpocząć pracę w SPIE Building Solutions na stanowisku Asystenta Grupy Projektowej, poznając branżę FM od administracyjnej strony prowadzenia kontraktów. Następnie, już jako specjalista, będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem oraz przygotowywania ofert na usługi techniczne i pozatechniczne.

Kolejna ścieżka dotyczy rozpoczęcia pracy w jednym z zespołów jednostki realizującej projekty wykonawcze. Możesz zacząć pracę jako Asystent danego obszaru: sprzedaży, kosztorysowego, projektowania, budowy, gdzie będziesz miał okazję zdobyć i rozwinąć kompetencje specjalistyczne.

 

16% młodych profesjonalistów - osób do 27 lat, zostało awansowanych w SPIE Building Solutions w 2017 roku.