Profesjonaliści

SPIE Building Solutions
Praktykanci

Jeśli masz doświadczenie w obsłudze technicznej budynków lub w jakimkolwiek etapie realizacji projektów budowlanych i rozpoznajesz u siebie zdolności przywódcze lub w zarządzaniu projektami – u nas możesz rozwijać się!

Od technika do kierownika - chętnie awansujemy naszych pracowników - osoby wysoce zaangażowane oraz posiadające predyspozycje do zarządzania zespołem mają pierwszeństwo w rekrutacjach na stanowiska kierownicze.

Doradca Klienta facility management – najbardziej doświadczeni pracownicy, posiadający wiedzę ekspercką w zakresie eksploatacji budynków, mają szansę realizować złożone projekty modernizacyjne i inwestycyjne w obsługiwanych obiektach.

Jeśli preferujesz być członkiem zespołu, a nie jego liderem i w swoim rozwoju skupiasz się na pogłębianiu wiedzy eksperckiej, możesz dołączyć do serwisu specjalistycznego, działu kosztorysowego, zespołu projektantów, zespołu realizującego prace na budowie.

Kandydaci z branży budowlanej, okołobudowlanej, którzy rozumieją znaczenie i funkcjonowanie biznesu facility management mają okazję pełnić funkcję koordynatora i doradcy usług multitechnicznych w obsługiwanych budynkach w określonej lokalizacji lub jako Kierowicy Kontraktu, prowadzić projekty wykonawcze.

Co 10. profesjonalista (osoba powyżej 27 roku życia) otrzymał awans w SPIE Building Solutions w 2018 roku.