Nasze projekty

c200_HDR-4.jpg
IMG_5554
DJI_0774 VARSO

Facility Management, czyli multitechniczna obsługa nieruchomości oznacza profesjonalne i kompleksowe zarządzanie budynkiem. Jako lider rynku czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem setek obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowników budynku jest naszym najwyższym priorytetem. Dajemy wsparcie i fachową pomoc w każdym aspekcie życia budynku od tworzenia założeń projektowych poprzez ich realizację, aż do odbioru prac wraz ich dalszym serwisowaniem. Świadcząc usługi pomagamy obniżać koszty utrzymania obiektów i podnosić ich rynkową wartość. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, a współpracę rozpoczynamy od szczegółowego audytu (tzw. Start-Up), którym wyznaczamy kierunek dla dalszych działań.

Jednym z podstawowych obszarów naszej biznesowej odpowiedzialności jest również dbałość o środowisko naturalne. W SPIE Building Solutions ścisłe przestrzegamy zasad System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.

 

Należymy do Polskiej Rady Facility Management – aktywnie dążymy do podnoszenia standardów działań oraz profesjonalizacji i edukacji rynku w obszarze zarządzania nieruchomościami. Liczne medale i nagrody przyznane SPIE Building Solutions w dziedzinie Facility Management przez organizacje z Polski i świata potwierdzają nasze wysokie kompetencje. Jest to między innymi zasługa naszego ścisłego ukierunkowania na indywidualne potrzeby Klienta wynikające z odmiennych sektorów rynku. 

Biurowce
Logistyka
Usługi

• Ścisła współpraca z Zarządcami oraz Najemcami biznesowymi — dostosowywanie obsługi obiektu do odpowiednich ram godzinowych.

• Prace z zakresu instalacji elektrycznych, w tym modernizacje systemów oświetlenia awaryjnego i podstawowego z zastosowaniem źródeł energooszczędnych. 

• Asysta przy przeglądach oraz całościowe zarządzanie procesem gwarancji z firmami zewnętrznymi.

• Prowadzenie prac z zakresu montażu szlabanów, relokacja ścianek związana z podziałem pomieszczeń oraz przeglądami urządzeń UPS, KD, SSWiN CCTV u najemców.

• Kompleksowe utrzymanie urządzeń i instalacji chłodu i ciepła.

• Koordynacja prac Fit-Out — kompletowanie dokumentacji, proponowanie rozwiązań usprawnień na budynkach organizacyjnych, technicznych, jak i z zakresu BHP i PPOŻ.

• Przeprowadzanie szkoleń dotyczących próbnych ewakuacji wraz z ich przeprowadzaniem. 

• Budowy, przebudowy i naprawy powierzchni najemców, dróg, parkingów i chodników.

• Prace z zakresu instalacji elektrycznych, w tym modernizacje systemów oświetlenia awaryjnego i podstawowego z zastosowaniem źródeł energooszczędnych. 

• Prowadzenie eksploatacji różnego rodzaju instalacji detekcji: CO, LPG, Metan.

• Montaże systemów automatycznego sczytywania tablic rejestracyjnych oraz kompleksowe modernizacje systemu ochrony opartej na inteligentnym systemie monitoringu.

• Systemy wykorzystania wody szarej lub deszczowej.

• Prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji separujących substancje ropopochodne i tłuszcze wraz z systematycznym oczyszczaniem.

• Prace budowlane, w tym remonty i budowy pomieszczeń biurowych, sanitarnych i hal produkcyjnych

• Prace z zakresu branży sanitarnej — rozbudowy i modernizacje układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz halach produkcyjnych

• Prace w branży elektrycznej – wykonanie i modernizacje układów zasilania i oświetlenia wraz z monitoringiem zużycia energii elektrycznej

• Ograniczenie emisji CO2 - wymiana tradycyjnych opraw oświetlenia na LED z możliwością jego sterowania

• Montaż falowników w układach napędowych, układy sterowania, załączania i wyłączania wentylacji

• Odzysk ciepła z kompresorów sprężonego powietrza i urządzeń emitujących ciepło.